موسیقی یک هنر تنها نیست؛ در کلاس گروه نوازی ،هنر تنها به هنر جمعی تبدیل می شود!

کلاس های گروه نوازی یک فرصت بی نظیر برای تجربه موسیقی در یک محیط گروهی و همچنین یادگیری مهارت های همکاری و هماهنگی در اجرای موسیقی مشترک است.در ادامه به برخی از ویژگی های کلاسهای گروه نوازی اشاره می کنم.

تجربه همکاری و هماهنگی

در این کلاس ها هنرجویان این امکان را دارند که در یک محیط گروهی شروع به نواختن ساز کنند و این تجربه همکاری با دیگران در احرای موسیقی مشترک،مهارت های ارزشمندی از جمله تربیت شنیداری ،تعامل و تنظیم با همکاران را به هنر جویان ارائه می دهد.

بهبود مهارت های نواختن و اجرای موسیقی

ساز زدن و اجرای گروهی یک قطعه موسیقی در کنار یکدیگر این فرصت رو در هنرجویان قرار می هد تا از تجربیات همدیگر استفاده کنند و تکنیک های نوازندگی و حتی تمرین کردن خودشون رو بهبود ببخشند.

تنوع و غنای موسیقی

کلاسهای گروه نوازی امکان اجرای موسیقی با تنوع بیشتری را به هنرجویان می دهند.همچنین اجرا موسیقی در گروه اجازه می دهد تا آثار مختلفی از جمله تک نوازی ،دو نوازی و اجرای سه تایی و همچنین گروهی را تجربه کنند.

افزایش انگیزه و اعتماد به نفس

شرکت در این کلاس ها باعث افزایش انگیزه هنرجویان می شود.و تلاش مشترک با دیگران و اجرای موسیقی مشترک، احساس تعلق به گروه موفقیت های مشترک میل به کار گروهی را در آن ها تقویت می کند.

تجربه اجرا روی صحنه

کلاس های گروه نوازی به هنرجویان امکان می دهند تا در فضای عمومی و روی صحنه اجرای موسیقی داشته باشند.این تجربه به آن ها اعتماد به نفس بیشتری در اجرای روی صحنه می دهدو این مهارت را بهبود می بخشد.

کلاس های گروه نوازی به طور کلی یک تجربه بسیار مفرح رو کاربردی در دنیای موسیقی برای هنرجویان ایجاد می کنند و امکان پیشرفت فردی و گدوهی در مسیرموسیقی فراهم می آورند